Antecedentes – Historia da BMP

Banda de Música de Pontevedra

Facebook

  1. Banda de Beneficencia ou do Hospicio, antecedente directo da BMP

  2. Banda Municipal de Lugo

  3. Banda Municipal de Madrid

  4. Banda Municipal de Santiago