Nacemento – Historia da BMP

Banda de Música de Pontevedra

Facebook

  1. Banda Municipal de Pontevedra (1906-1908)

  2. Banda Municipal de Pontevedra (1906-1908)

  3. Damián Badajoz (1908)

  4. Primitivo Sánchez Quilez

  5. Partitura de Primitivo Sánchez Quilez

  6. Partitura de Primitivo Sánchez Quilez

  7. Presentación “Gran Certame de Bandas de Música e Orfeones” (1904)

  8. Programa do “Gran Certame” (1904)

  9. Concerto da Banda Munipical de Pontevedra no “Gran Certame”